VRM TEAM ASD
Asics Malcesine Baldo Trail - Malcesine (BS) - Sabato 06/05/2023
distanze
  • 50k KM 50 - 3355m d+
  • 24k KM 24 - 1994m d+
  • 16k KM 16 - 1185m d+
  • 1k vk KM 3,910 - 1000m d+
Caratteristiche
  • Vertical (1000 MD+) di venerdì 5 maggiol Ultra da 50km (3.355MD+) e Medium da 24km (1.994MD+) sabato 6 Short da 16KM (1185D+) di domenica 7