A.S.D. Brutal Project
Brutal Trail Ghemme - Ghemme (NO) - Domenica 05/02/2023
distanze
  • Brutal 40 filari KM 17 - 2000m d+
  • Strong 20 filari KM 9 - 1000m d+
  • Wild 10 filari KM 5 - 500m d+
  • Soft 10 filari NON competitiva KM 5 - 500m d+
  • Fast Trail NON competitivo KM 8 - 50m d+
  • Altre distanze: Walk and Wine 8 km 50 m D+ (iscrizioni sul posto)