A.S.D. Brutal Project
Brutal Trail Gattinara - Gattinara (NO) - Domenica, 16 Aprile 2023
distanze
  • Brutal:  44 KM , 1900m D+/D-
  • Strong:  23 KM , 1000m D+/D-
  • Wild:  13 KM , 500m D+/D-
  • Walk non competitiva:  13 KM , 500m D+/D-
  • Altre distanze: Mini per i più piccoli - Walk and Wine 4 km